Gå rett til innhold

Bivirkningsrapportering

Bivirkninger fra tannmaterialer rapporteres av tannlege, lege eller tannpleier til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Det er viktig at alle mistenkte reaksjoner blir rapportert. Selv om det er tvil om der er en sammenheng, er det likevel betydningsfullt at skjemaet blir fylt ut og sendt inn.

Når reaksjonen er relatert til konkret materiale, anbefaler Bivirkningsgruppen at reaksjonen også blir rapportert til ansvarlig fabrikant eller importør. Hvis reaksjonen var alvorlig (og ført til, eller kunne ha ført til pasientens, brukerens eller annen persons død eller alvorlig forverring av pasientens, brukerens eller annen persons helsetilstand), skal reaksjonen i tillegg rapporteres til Statens legemiddelverk.

Hva bør rapporteres?

Alle mistenkte reaksjoner på tannmaterialer skal rapporteres. Dette gjelder så vel objektive reaksjoner, som uspesifikke, subjektive reaksjoner som blir satt i forbindelse med odontologiske materialer. Reaksjoner som gjelder tannhelsepersonell i yrkessammenheng, kan også rapporteres til Bivirkningsgruppen.

Hvem rapporterer?

Tannleger, tannpleiere og leger kan rapportere bivirkninger til Bivirkningsgruppen. Tannleger som sender inn Bivirkningsskjema til Bivirkningsgruppen kan bruke Folketrygdens takst som gir refusjon.

Hvordan gjør det?

Ved rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos pasienter, i forbindelse med odontologiske materialer, brukes Bivirkningsgruppens Bivirkningsskjema.

For å få innvilget stønad til utskifting av materialer på grunn av kontaktallergi er innsending av Bivirkningsskjema et vilkår (jf. Rundskriv I-3/2018 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019, det såkalte "gule heftet").

Takst

Gjeldende takst (i 2023) for innsending av Bivirkningsskjema til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, er 615 kr.

Du kan lese mer om bivirkningsregistrering side 6 i Årsrapport 2018.