Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Vi utreder henviste pasienter og vi registrerer og overvåker innsendte bivirkningsrapporter. I tillegg informerer vi om og forsker på bivirkninger av tannmaterialer.

Gjennom Bivirkningsbladet informerer vi om vårt arbeid og formidler kunnskap fra forskning vedrørende bivirkninger av dentale materialer.

Informasjon og forskning

Verktøy

Her finner Bivirkningskjema og retningslinjer for utredning og behnadling ved mistanke om bivirkninger

Gå til verktøysiden
Aktuelt

Kostnadseffektivt å fjerne amalgamfyllinger hos pasienter med helseplager de mistenkte var påvirket av amalgam

Innsikt

Trygge materialer?

Aktuelt

Fatal anafylaksi etter tannbehandling

Se alle prosjekter

Bivirkningsgruppen ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Les mer om oss