Gå rett til innhold
<
<
Rapport: Utprøvende behandling ved helseplager attribuert til amalgamfyllinger

Rapport: Utprøvende behandling ved helseplager attribuert til amalgamfyllinger

Aktuelt

Publisert: 20.10.2022
Oppdatert: 20.10.2022

Lars Björkman

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer gjennomført et prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med langvarige medisinsk uforklarte helseplager (MUPS) som de selv mente hadde sammenheng med amalgamfyllinger.

colourbox.com, Illustrasjonsbilde, COLOURBOX23946029, ,

Kilde:
colourbox.com

Illustrasjonsbilde


Studien ble gjennomført som en prospektiv kohortstudie. Pasientene ble på forhånd undersøkt av tannlege og lege i henhold til gjeldende retningslinjer og fikk deretter skiftet ut alle sine amalgamfyllinger.

Etter utskiftingen av amalgamfyllingene var intensiteten av generelle helseplager betydelig lavere enn før amalgamutskiftingen. Minskningen var også betydelig større enn forandringen i sammenligningsgruppen, som ikke skiftet ut amalgamfyllinger.

Helseøkonomiske analyser indikerte at fjerning av amalgamfyllinger hos denne pasientgruppen var en svært kostnadseffektiv intervensjon og beregninger viste at amalgamfjerning kunne være kostnadsbesparende over både 5 og 10 år.

Kontakt

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - Bergen
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14