<
<
Lars Björkman

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer

labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14
Årstadveien 19, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Lars Björkman

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Lars Björkman

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Rapport: Utprøvende behandling ved helseplager attribuert til amalgamfyllinger

Aktuelt

Kostnadseffektivt å fjerne amalgamfyllinger hos pasienter med helseplager de mistenkte var påvirket av amalgam

Innsikt

Trygge materialer?

Aktuelt

Fatal anafylaksi etter tannbehandling

Innsikt

Medisinsk uforklarte symptomer minsket etter fjerning av amalgamfyllinger

Aktuelt

Resultat fra rapporteringen av mistenkte bivirkninger til Bivirkningsgruppen

Aktuelt

Risikoen for perinatal død hos barn til mødre øker med mange amalgamfyllinger

Aktuelt

Høring om risiko for bivirkninger fra amalgam