Gå rett til innhold
<
<
Fatal anafylaksi etter tannbehandling

Fatal anafylaksi etter tannbehandling

Aktuelt

Publisert: 12.05.2021
Oppdatert: 15.06.2022

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har mottatt en rapport om en pasient som reagerte med anafylaksi og døde etter endodontisk behandling med innleggsmaterialet AH Temp (Dentsply Sirona). Produktet inneholder 25–50 % polyetylenglykol, som kan gi anafylaksi.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har tidligere mottatt en rapport om en pasient som fikk en alvorlig anafylaktisk reaksjon i forbindelse med bruk av AH Temp, men som etter sykehusinnleggelse over natten ble utskrevet restituert.

Reaksjonen i denne kasusrapporten var fatal til tross for at pasienten kom til sykehus kort tid etter tannbehandlingen.

Referanse

Kasusrapporten er publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende:

Alnæs M, Guttormsen AB, Björkman L. Fatal anafylaksi etter tannbehandling. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 472–3