Gå rett til innhold
<
Om oss

Om oss

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er organisert som en enhet i NORCE. Bivirkningsgruppen ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Utgangspunktet var den pågående amalgamdebatten. 1. januar 1999 ble gruppen permanent med finansiering over statsbudsjettet.

Bivirkningsgruppens hovedoppgaver

  • Utredning av henviste pasienter
  • Informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer
  • Registrering og overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjonale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer

Til Bivirkningsgruppen er knyttet et fagråd med representanter fra fagområdene medisin og odontologi.

Rådet har følgende medlemmer:

  • Overlege Hilde Kristin Vindenes
  • Professor Per Vult von Steyern
  • Førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem

Samarbeidspartnere

Bivirkningsgruppen har samarbeid med ulike fagmiljøer, både internt i NORCE og eksternt:

  • Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE
  • Haukeland Universitetssjukehus
  • Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk fakultet, UiB
  • Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM as)

Kontakt Bivirkningsgruppen for å få tilsendt eldre årsrapporter.