Gå rett til innhold
<
<
Intensitet av helseplager før og ved ett og fem års oppfølging etter fjerning av amalgamfyllinger – data fra en prospektiv kohortstudie i Norge.

Intensitet av helseplager før og ved ett og fem års oppfølging etter fjerning av amalgamfyllinger – data fra en prospektiv kohortstudie i Norge.

Aktuelt

Publisert: 07.05.2024
Oppdatert: 08.05.2024

Bivirkningsgruppen har i et samarbeidsprosjekt evaluert endringer av symptomintensitet etter fjerning av amalgamfyllinger hos pasienter med langvarige helseplager som pasientene selv mente hadde sammenheng med amalgamfyllinger. Deltakerne indikerte intensiteten av 11 lokale og 12 generelle helseplager før fyllingene ble skiftet ut og ved oppfølging 1 og 5 år etter amalgamutskiftningen. En gruppe pasienter med liknende helseplager uten attribusjon til amalgamfyllinger og en gruppe friske individer utgjorde sammenligningsgruppene. Deltakerne i disse gruppene fikk ikke fjernet sine amalgamfyllinger.

Resultatene viste at gjennomsnittlig symptomintensitet var lavere for alle 23 helseplager ved oppfølging etter 1 år sammenlignet med før utskiftingen. Ved 5-års oppfølging forble intensiteten av symptomene lavere sammenlignet med før amalgamfjerning. I sammenligningsgruppene ble det ikke observert noen betydelige endringer i intensitet av helseplager.

Konklusjonen fra studien er at etter fjerning av alle amalgamfyllinger hos pasienter som attribuerer sine helseplager til amalgamfyllinger, ble både lokale og generelle helseplager redusert. Spesifikke og uspesifikke behandlingseffekter kan ikke skilles fra hverandre ettersom deltakerne var kjent med hvilken behandling de fikk.