Gå rett til innhold

Vi utreder henviste pasienter og vi registrerer og overvåker innsendte bivirkningsrapporter. I tillegg informerer vi om og forsker på bivirkninger av tannmaterialer.

Gjennom Bivirkningsbladet informerer vi om vårt arbeid og formidler kunnskap fra forskning vedrørende bivirkninger av dentale materialer.

Informasjon og forskning

Verktøy

Her finner du Bivirkningskjema og retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger

Gå til verktøysiden
Aktuelt

Intensitet av helseplager før og ved ett og fem års oppfølging etter fjerning av amalgamfyllinger – data fra en prospektiv kohortstudie i Norge.

Se alle prosjekter

Bivirkningsgruppen ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Les mer om oss